Obsah ceny zájezdu

Cena všech zájezdů zahrnuje leteckou přepravu s Travel Service (týká se leteckých a kombinovaných zájezdů, dále jen TVS), letištní a bezpečnostní taxy + kurzový příplatek ve výši 0 Kč, který byl kalkulován na základě průměrného kurzu Kč/USD za období červen – září 2017 + cestovní pojištění léčebných výloh* viz článek „cestovní pojištění“, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se autobusových a kombinovaných zájezdů), deck na trajektu (týká se všech zájezdů, kde je přeprava trajektem), ubytování, služby delegáta v místě pobytu v daných hodinách, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.

*U zájezdů zakoupených na poslední chvíli (last minute) není cestovní pojištění léčebných výloh zahrnuto v ceně zájezdu.

Kurzový příplatek ve výši 0 Kč byl kalkulován na základě průměrného kurzu Kč/USD za období červen – září 2017 a je zahrnut v ceně zájezdu.

Použitý kurz pro stanovení ceny zájezdu je 26,045 Kč/€ a 21,849 Kč/USD ze dne 30.8.2017

Palivový příplatek se řídí cenou ropy na světových trzích a kurzem koruny. V době vydání katalogu (říjen 2017) byl, na základě průměrné ceny ropy a kurzu koruny za měsíce červen až září 2016, palivový příplatek stanoven na 0 Kč. Případný rozdíl bude doúčtován při doplatku zájezdu. Palivový příplatek můžete uhradit spolu s doplatkem zájezdu. Výše palivového příplatku bude uvedena v informacích k odletu, na našich webových stránkách nebo vám ji sdělíme na požádání.