Obsah ceny zájezdu

Cena všech zájezdů zahrnuje leteckou přepravu s Travel Service (týká se leteckých a kombinovaných zájezdů, dále jen TVS), letištní a bezpečnostní taxy + kurzový příplatek ve výši 0 Kč, který byl kalkulován na základě průměrného kurzu Kč/USD za období červen – září 2019 + cestovní pojištění léčebných výloh (L5) * viz článek „cestovní pojištění“, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), deck na trajektu (týká se všech zájezdů, kde je přeprava trajektem), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb.

Také vás určitě potěší váhový limit pro zavazadlo, který je stanoven na 23 kg, pouze pro destinace NAXOS, PAROS, IOS, SYROS,KYTHIRA a STOUPA zůstává váhový limit 15 kg. 

Naši delegáti jsou vám k dispozici jak na mobilních telefonech, tak i v úředních hodinách na většině ubytování. Časy schůzek jsou vždy uvedeny na nástěnce. U vybraných destinací je v případě nutnosti zastihnete pouze na jejich telefonních číslech. Více informací v CK.

*U zájezdů zakoupených na poslední chvíli (last minute) není cestovní pojištění léčebných výloh zahrnuto v ceně zájezdu.

Kurzový příplatek ve výši 0 Kč byl kalkulován na základě průměrného kurzu Kč/USD za období červen – září 2021 a je zahrnut v ceně zájezdu.

Použitý kurz pro stanovení ceny zájezdu je 25,865 Kč/€ a 23,507 Kč/USD ze dne 11.9.2019

Palivový příplatek se řídí cenou ropy na světových trzích a kurzem koruny. V době vydání katalogu (říjen 2019) byl na základě průměrné ceny ropy a kurzu koruny za měsíce červen až září 2021, palivový příplatek stanoven na 150 Kč. Případný rozdíl bude doúčtován při doplatku zájezdu. Palivový příplatek můžete uhradit spolu s doplatkem zájezdu. Výše palivového příplatku bude uvedena v informacích k odletu, na našich webových stránkách nebo vám ji sdělíme na požádání.