Mystras

Výlet Mystras

Obrázky

Informace

Projděte pohoří Taygetos a vychutnejte si nádherný výhled na dech beroucí Langada  George a Langada pass. Město Mystras, které je chráněno UNESCO, připomíná slavnou minulost, kdy řecké písemnictví a kultura vzkvétaly za vlády dynastie Papaiologoi. Bylo to místo narození a korunovace posledního byzantského císaře před pádem Kontantinopole. Návštěva zahrnuje návštěvu pevnosti, kostelů (mnoho nepoškozených s původními ozdobnými freskami), domy, kláštery a muzeum.

Výlety se budou pořádat soukromě maximálně pro 5 osob.

Cena za výlet – 210 euro/auto pro 5 osob + vstupné 12 euro