Kréta, Sitia1

Město Sitia

Obrázky

Informace

Nad městem Sitia najdeme částečně restaurovanou benátskou pevnost, která nyní slouží pro pořádání hudebních a divadelních festivalů. Sitia má archeologické muzeum, které má ve svých sbírkách nálezy z minojského paláce Kato Zakros, také Muzeum lidové architektury s exponáty z 18. a 19. stol. V měste se můžeme procházet malebnými uličkami s dílnami řemeslníků, starobylými obchody, ovoce a zelenina se prodává přímo na ulicích. 

V blízkém okolí Sitii lze navštívit několik archeologických nalezišť - 5 km východně od Sitii leží Agia Fotia - "město mrtvých" - rozlehlá minojská nekropole, po dalších 16 km východním směrem lze navštívit opevněný klášter Moni Toplou ze 17. stol. 

Ostrovy