Všeobecné informace

Cestovní doklady
Občan ČR může od 1. 5. 2004 vstupovat a pobývat na území EU bez omezení, a to pouze na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu (dítě zapsané v OP/pasu rodiče musí mít svůj cestovní doklad). Na základě vyjádření Ministerstva zahraničních věcí ČR mohli občané ČR v sezóně 2017 vycestovat autobusovou dopravou do Řecka pouze s platným občanským průkazem se strojově čitelnými údaji. Děti musí cestovat se svým platným cestovním dokladem.

Smlouva o zájezdu
Vyplňte ji velice pečlivě a tak, aby obsahovala veškeré požadované údaje (nástupní místo, rodná čísla, kontaktní údaje). Veškeré změny a doplňky cestovní smlouvy musí být klientem podány písemně! V době kratší než 30 dní před začátkem zájezdu se účtuje poplatek za každou změnu ve výši 300 Kč. Pokud neuvedete aktuální poštovní adresu a telefonní číslo, neručí CK za případné škody, které vám vzniknou.

Zvláštní požadavky
Pokud nebudou uvedeny na smlouvě v poznámce o zájezdu a potvrzeny CK (v kolonce poznámka, u vašeho požadavku musí být napsáno: potvrzeno, datum a jméno pracovníka, který tento požadavek potvrdil). V případě, že tato podmínka nebude splněna, nelze na ni brát zřetel. Naše cestovní kancelář se vaše požadavky bude snažit splnit. Jestliže se je nepodaří zajistit, nemůže vám být poskytnuta kompenzace ani sleva, jelikož jsou tyto požadavky bezplatné. Není na ně právní nárok.

Příplatkové služby
Více informací o příplatkových službách naleznete na našich webových stránkách u jednotlivých destinací/ubytovacích kapacit.

Peníze a cennosti
Všechny cennější věci a peníze, které se rozhodnete ponechat ve vašem pokoji, vždy uzamykejte do vašich zavazadel či do skříně a nenechávejte je volně položené. V žádném případě nenechávejte při odchodu z vašeho pokoje otevřená okna či  balkónové dveře, zabezpečte je. Zabráníte tak případnému vniknutí zlodějů.

Zavazadla
Letecká doprava:
Váhový limit pro zavazadlo je stanoven na 15 kg.
V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem a odbavují se společně, je umožněno jejich zavazadla sdružovat (tzn., že jejich nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího).
Zapsané zavazadlo musí splňovat následující rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm. Děti do 2 let (infant) nemají nárok na bezplatnou přepravu zavazadel. Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie. Kočárky je nutné zabalit do obalu, nebo ochranné folie, jinak dopravce nenese odpovědnost za jejich poškození.
Pravidla pro příruční zavazadla:
Váha příručního zavazadla může být max. 8kg a rozměry – délka 56 cm, šířka 45 cm a hloubka 25 cm + jednu malou osobní tašku (např. dámská kabelka nebo laptop, max. 3 kg, 40x30x15 cm). Žádné jiné předměty nebudou akceptovány. Výjimku tvoří pouze pomůcky pro cestující s omezenou pohyblivostí, tj. berle nebo jiné ortopedické podpěrné přístroje, případně složitelný invalidní vozík (k přeložení do carga). Stále také platí, že místo kabinového zavazadla si cestující budou moci vzít na palubu hudební nástroj (max. 8 kg, 90x35x20 cm včetně obalu).

Pravidla přepravy zavzadel (TVS) v najdete  zde.  Přepravní podmínky (TVS) najdete zde


Připlacení nadváhy:
Nadváhu je možné objednat při zakoupení zájezdu nebo nejpozději při doplatku zájezdu. Pozdější objednání není možné. Nadváhu je možné následně objednat při odbavení na letišti za poplatek.


Autobusová doprava:
Z důvodu kontrolního převažování autobusů na hranicích jsme nuceni omezit hmotnost zavazadla na max. 20 kg/osoba. Hmotnost zavazadel je před naložením kontrolována. Pokud přesáhne výše uvedený limit, bude nutné ji tomuto limitu přizpůsobit, případně uhradit poplatek za nadváhu zavazadla (za každých započatých 5 kg, 100 Kč/cesta). Maximální hmotnost zavazadla s připlacenou nadváhou je 30 kg/osoba.
Svá zavazadla si zkontrolujte ihned po opuštění vozidla. Pozdější reklamace nebude uznána.

Fakultativní výlety
Přehled fakultativních výletů naleznete na našem webu u jednotlivých letovisek. Výlety pořádá partnerská CK, náš delegát je pouze zprostředkovává. Právní vztah vzniká mezi klientem a partnerskou CK. Konání některých výletů a přítomnost česky mluvícího průvodce je závislá na minimálním počtu účastníků (informace u delegáta).

Informace k odjezdu
Budou cca 20 dní před odjezdem volně ke stažení na našich internetových stránkách, u prodejců, případně je zašleme na základě vašeho požadavku vyznačeného na smlouvě o zájezdu.

Dárkové poukazy
Nabízíme zakoupení dárkových poukazů pro vaše nejbližší. Na vyžádání vám vystavíme dárkový poukaz v libovolné hodnotě, kterým pak vámi obdarovaná osoba může uhradit zájezd z naší nabídky.